آخریـن اخبـار

سنگ مارکازیت

سنگ مارکازیت سنگ مارکازیت خواص جالب توجهی دارد و یک اشتباه تاریخی در مورد آن هست
این سنگ در بدلیجات و جواهرات به صورت گسترده استفاده میشود
بد نیست کمی در مورد آن بدانیم
ادامـه مطلب

از طلا خسته شده ایم ؟

از طلا خسته شده ایم ؟ در دنیای پر از رنگ امروز تنوع بسیار دلچسب است .
با گرانی این روزها داشتن تنوع در جواهرات و طلا ممکن است ؟
ادامـه مطلب